Автотехническа експертиза

инж. Ивайло Иванов

Експерт автомобилни катастрофи и технически експертизи. Вещо лице към ОС - гр. Стара Загора

 При изготвяне на автотехническите експертизи, на фаза досъдебно производство, съдебна фаза и други, основен  въпрос за предотвратимост на ПТП за водачите на МПС се оказва въпроса, дали от техническа гледна точка би настъпило ПТП при максимално разрешените скорости на движение и други такива, зададени от разследващите и други органи при еднозначно навлизане на МПС в лентата за насрещно движение. Ако се установи удар, къде спрямо елементите на платното за движение, каква е скоростта на движение и изминатият път от всяко МПС до достигане на мястото на удара ? За улеснение, при решаване на тази задачи е разработен математичният модел „Primo”, изпълним в безплатнната среда на„FreeMat“. Ето примерна задача, решена със софтуера:

 Задача:

 Настъпило е ПТП с фатален край, при което изчислената скорост за движение на Автомобил 1, движещ се собствената лента за движение преди ПТП е 70 км/ч, при максимално разрешена в този участък - 30 км/ч. Автомобил 2 навлиза в лентата му за движение косо на разстояние 80 м преди ориентира със скорост на движение 70 км/ч. При движение на Автомобил 1 в дясната и средната част на собствената си лента за движение и скорост 30 км/ч /съответстваща на максимално разрешената в този участък/ би ли настъпило ПТП ? Ако „да“ с кои части биха се ударили МПС, къде спрямо ориентира, с каква  скорост на движение и какво разстояние ще изминат ?

Ето как е бил реализиран Удара:

1. При движение на Автомобил 1 в дясната част на лентата си за движение при скорости 30 км/ч за автомобил 1 и 50 км/ч за автомобил 2.

За време 2,6 с, скоростта на автомобил 1 е 7,4 км/ч, на автомобил 2 е 70 км/ч. Съответните разстояния са 19,2 м и 50,6 м

За време 2,7 с, скоростта на автомобил 1 е 4,6 км/ч, на автомобил 2 е 70 км/ч. Съответните разстояния са 19,3 м и 52,5 м

 

За време 2,8 с, скоростта на автомобил 1 е 1,7 км/ч, на автомобил 2 е 70 км/ч. Съответните разстояния са 19,4 м и 54,4 м

За време 2,86 с се реализира удар, като скоростта на автомобил 1 в този момент е почти 0 км/ч, на автомобил 2 е 70 км/ч. Съответните разстояния са 19,4 м и 55,6 м

Детайлно се вижда, че за автомобил 1 и 2 удара ще настъпи между десните им челни части с припокриваща площ около 0,7 м на 24,5 м след ориентира

2. При движение на Автомобил 1 в средната част на лентата си за движение при скорости 30 км/ч за автомобил 1 и 50 км/ч за автомобил 2.

Време за движение 2,6 с

Време за движение 2,7 с

Време за движение 2,8 с

Автомобил 1 е в покой 0,04 с

Автомобил 1 е в покой 0,14 с

Детайлен изглед

 

 

Съвременни методи за изследване и анализ на ПТП.

 

 

 

Видно от графиките, двата автомобила ще се разминат и няма да настъпи ПТП.

В заключение може да се каже, че при движение на автомобил 1 в средната част на лентата си за движение и скорост от 30 км/ч не би настъпило ПТП /двете МПС ще се разминат/. При движение в дясната част на лентата си за движение и същата скорост за време от 2,86 с след настъпване на опасността ще се реализира удар между десните челни части на автомобилите с припокриваща площ от 0,7 м на 24,5 м след ориентира.  Скоростта на автомобил 1 в този момент ще бъде почти 0 км/ч, а на автомобил 2 - 70 км/ч. Изминатите разстояния от автомобил 1 и 2 съответно ще бъдат 19,4 м и 55,6 м

Възможни са промени на всеки един от параметрите и изследване на техническата възможност за водачите.

Забележка: Създаденият математичният модел „Primo” е платен. Възможно е да бъде предоставен по електронна поща, на електронен носител  - CD или преносима памет, като преносимата памет се заплаща допълнително. Доставката до адреса е за сметка на купувача след заплащане на продукта по сметка с IBAN № BG45STSA93000011023039, BIC: STSABGSF. В графа основание за заплащане се записва: „Primo e-mail: вашия@e-mail” /изпраща се на посоченият от Вас e- mail/ , “Primo CD Адрес:…Вашият адрес“ /Изпраща се на посоченият от Вас адрес на CD / , “Primo mstick  Адрес:…Вашият адрес“ /Изпраща се на посоченият от Вас адрес на преносима памет/. Към софтуера има PDF файл с указания за използване.