Автотехническа експертиза

инж. Ивайло Иванов

Експерт автомобилни катастрофи и технически експертизи. Вещо лице към ОС - гр. Стара Загора

Образование

  • Свидетелство за професионална квалификация - АВТОЕКСПЕРТ- Сливен 1999 г - Преподавател - проф. д-р инж. С. Карапетков. Изучавани дисциплини:1. Автотехническа експертиза 2. Организация и отговорност в движението по пътищата 3. Безопасност на движението 4. Лабораторно - практически анализ на ПТП.
  • Диплома за висше образование, степен МАГИСТЪР - ТУ - София ИПФ - Сливен 1995 - 2000 г, специалност транспорт и енергетика. Придобита квалификация - машинен инженер с педагогическа правоспособност.
 

Съвременни методи за изследване и анализ на ПТП.

 

Възпроизвеждане на ПТП.

 

Компютърна симулация на ПТП. 

   Стаж