Автотехническа експертиза

инж. Ивайло Иванов

Експерт автомобилни катастрофи и технически експертизи. Вещо лице към ОС - гр. Стара Загора

 

  • Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС - download pdf file

 

  • Бланка - декларация от само осигуряващо се лице - download pdf file

 

  • НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2015 г за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - download pdf file

 

  • Бланка на протокол за динамичен оглед на ППС - download pdf file

 

 

 


 

Съвременни методи за изследване и анализ на ПТП.

 

Възпроизвеждане на ПТП.

 

Компютърна симулация на ПТП.