Автотехническа експертиза

инж. Ивайло Иванов

Експерт автомобилни катастрофи и технически експертизи. Вещо лице към ОС - гр. Стара Загора

Изготвя

  • Пълен експертен анализ на ПТП /Възпроизвеждане на ПТП/. Механизъм на ПТП. Изследване на механизъм при ПТП след задаване на скоростите на движение и анализиране на крайното положение след удара.
  • Оценъчни експертизи на ППС. Определяне на пазарна стойност.
  • Технически експертизи. Механизъм на причиняване на телесни увреждания и технически причини за възникване.
  • Консултации /адвокати, частни лица, разследващи органи и др./.

Гаранции

  • Пълен динамичен анализ за определяне на мястото на удара.
  • Анализ на ПТП, базиращ се на световно утвърдени методики.
  • Използване на няколко метода за определяне на скоростта на ППС.
  • За проверка се използва сложен механо-математичен модел, изграден в средата на MATLAB Simulink.
  • Пазарната стойност на нанесените по ППС щети се базира за световно признати източници за информация, както и на действащите към момента наредби.
 

Съвременни методи за изследване и анализ на ПТП.

 

Възпроизвеждане на ПТП.

 

Компютърна симулация на ПТП.