Автотехническа експертиза

инж. Ивайло Иванов

Експерт автомобилни катастрофи и технически експертизи. Вещо лице към ОС - гр. Стара Загора

Графично изобразяване на опасната зона за спиране на МПС

Tr - Време за реакция на водача

Тs - Време за сработване на спирачната уредба

Tn - Време за нарастване на спирачното закъснение от нула до максималната си стойност

Tbl - Време за блокиране - Времето при което МПС се движи с максимално спирачно закъснение/колелата са блокирали/

Графично изобразяване на радиус на дъга от окръжност

a - Полухорда

h - Стрела

R - Радиус на дъгата

  1. Време за реакция на водача Това е времето, за което водача възприема опасността и решава да предприеме действия, свързани с нейното предотвратяване. Времената за реакция на водача се приемат, както следва:

·         2,0 – 2,1 с – Време за реакция на водача при движение в нощни условия, извън населено място, когато няма наличие на обекти, които могат да създадат опасност и не се предвижда наличието на такива.

·         1,8 – 1,9 с – Време за реакция на водача при движение в нощни условия, извън населено място, когато водача е възприел обекти, които пряко не създават опасност и няма предпоставки да създадат такава.

·         1,6 – 1,7 с – Време за реакция на водача при движение в нощни условия на неосветен участък в населено място, където може да се предполага, че ще има обекти, които могат да създадат опасност и в полезрението му е имало налични такива.

·         1,4 – 1,5 с – Време за реакция на водача при движение в нощни условия с явни признаци на опасност от обекти в полезрението на водача на автомобила.

·         1,4 с –Време за реакция на водача при движение в светлата част на денонощието, когато за водача не е имало обекти, които могат да създадат опасна ситуация и е нямало такива в неговото полезрение.

·         1,2 с – Време за реакция на водача при движение в светлата част на денонощието, когато в полезрението на водача е имало обекти, но по никакъв начин не са създавали предпоставка за възникване на ПТП.

·         1,0 с – Време за реакция на водача при движение в светлата част на денонощието, когато в полезрението му е имало обекти, които могат да създадат опасност за настъпване на ПТП, но е било малко вероятно да го направят.

·         0,8 с – Време за реакция на водача при движение в светлата част на денонощието, когато в полезрението му е имало обекти, които създават явна опасност за възникване на ПТП.

·         За водачи над 65 г – Времето за реакция следва да се завиши с 0,2 с

·         За водачи, употребили алкохол – Времето за реакция следва да се завиши, както следва:

                        -  Концентрация в кръвта до 1 на хиляда – 20%

                        - Концентрация от 1 до 1,5 на хиляда – 50 %

                        - Концентрация над от 1,5 до 1,8 на хиляда – 100 %

                        - Концентрация над 1,8 на хиляда – 150%

  1. Време за сработване на спирачната системаТова е времето от момента на първоначалния контакт върху спирачния механизъм до получаване на максимален спирачен момент в колелата.

        ·         Велосипеди, мотопеди и мотоциклети – 0,1 с

        ·         Леки автомобили – 0,2 с

        ·        Товарни автомобили с маса до 12 тона и автомобили за превоз на пътници до 8 места – 0,3 с

        ·        Товарни автомобили с маса над 12 тона вкл. и автобуси – 0,4 с

  1. Време за нарастване на спирачното закъснение Времето за достигане на максималното спирачно закъснение максималната си стойност, респ. максимален спирачен момент във всяко едно от колелата.

                ·        Мотоциклети, мотопеди, велосипеди – 0,1 при суха асфалтова настилка и 0,06 с при мокра.

                ·        Леки автомобили при суха асфалтова настилка -  0,4 с

                ·        Леки автомобили при мокра асфалтова настилка -  0,3 с

                ·        Автомобили за превоз на пътници до 8 места при суха асфалтова настилка – 0,5-0,6 с

                ·        Автомобили за превоз на пътници до 8 места при мокра асфалтова настилка – 0,4-0,5 с

                ·        Автомобили с маса над 12 тона вкл. автобуси при суха асфалтова настилка – 0,6 с

                ·        Автомобили с маса над 12 тона вкл. автобуси при мокра асфалтова настилка – 0,4 с

  1. Спирачно закъснение -  Отрицателно ускорение.

    4.1. Леки автомобили руско производство със серво - усилвател при суха и мокра асфалтова настилка, съответно - 6,7 и 5,0 м/с2

    4.2. Леки автомобили среден клас, западно производство без ABS система за спиране при суха и мокра асфалтова настилка, съответно – 7,85 и 5,0 м/с2

    4.3. Леки автомобили среден клас, западно производство с ABS система за спиране при суха и мокра асфалтова настилка, съответно – 10 – 12 м/с 2 и 7 м/с2.

    4.4. Леки автомобили висок клас, западно производство с ABS система за спиране при суха и мокра асфалтова настилка, съответно – 12 – 14 м/с 2 и 7,5 м/с2.

    4.5. Автомобили за превоз на пътници до 8 места с маса до 5 тона при суха и мокра асфалтова настилка – 5,3 и 4,0 м/с2.

    4.6. Товарни автомобили с маса до 12 тона при суха и мокра асфалтова настилка – 5,6 и 4,5 м/с2.

    4.7. Товарни автомобили с маса над 12 тона без ABS система за спиране при суха и мокра асфалтова настилка вкл. автобуси – 6,1 и 4 м/с2.

      *Посочените по горе стойности са ориентировъчни.

                                            Поради злоупотреби свързани с приложените в сайта калкулатори, считано от 18.10.2018  г се спира тяхната работа до изясняване на причините!