Автотехническа експертиза

инж. Ивайло Иванов

Експерт автомобилни катастрофи и технически експертизи. Вещо лице към ОС - гр. Стара Загора

Консултация

Техническа консултация

 •  Устен съвет на пострадал от ПТП, или адвокат – 50 лв. ***

 • Устен съвет при спор със застраховател - 100 лв. ***

*** Посочените цени са базови

 Анализ на предходно заключение /становище/.

 • ПТП с пешеходец, велосипедист, мотоциклетист - Договорка в зависимост от казуса;
 • Удар между МПС/ППС - Договорка в зависимост от казуса;
 • Оценъчна експертиза - Договорка в зависимост от казуса;
 • Техническа експертиза - Договорка в зависимост от казуса;
        Становищата се предоставят на хартия или електронен носител в рамките от 3 до 5 работни дни след предоставяне на необходимите материали. Необходимите материали се предоставят по e-mail или на хартия. При необходимост от посещаване на мястото на събитието, пътните разходи се заплащат от възложителя.

*** Посочените цени са базови

Експертизи

Автотехническа експертиза при ПТП с пешеходец, велосипедист, мотоциклетист.

 • Фаза досъдебно производство -550 лв. ***
 • Гражданско дело - 650 лв.***
 • Наказателно дело - 650 лв.***

Заключенията се предоставят на хартия или електронен носител в рамките на 10 работни дни след получаване на необходимите материали. Необходимите материали се предоставят по e-mail или на хартиен носител. При необходимост от посещаване на мястото на събитието пътните разноски се заплащат от възложителя.

*** Посочените цени са базови

 Автотехническа експертиза при удар на МПС/ППС

 • Фаза досъдебно производство - 750 лв.***
 • Гражданско дело -850 лв.***
 • Наказателно дело - 850 лв.***

Заключенията се предоставят на хартия или електронен носител в рамките на 10 работни дни след получаване на необходимите материали. Необходимите материали се предоставят по e-mail или на хартиен носител. При необходимост от посещаване на мястото на събитието пътните разноски се заплащат от възложителя.

*** Посочените цени са базови

Оценъчна експертиза

 • Експертиза с калкулация на вредите /по документи или снимки/ - 150 лв.***
 • Определяне на пазарната стойност на МПС/ППС - 50 лв.***

Заключенията се предоставят на хартия или електронен носител в рамките на 10 работни дни след получаване на необходимите материали. Необходимите материали се предоставят по e-mail или на хартиен носител. При необходимост от посещаване на мястото на събитието пътните разноски се заплащат от възложителя.

*** Посочените цени са базови

Техническа експертиза

 • Техническа експертиза - 800 лв. ***

Заключенията се предоставят на хартия или електронен носител в рамките на 20 работни дни след получаване на необходимите материали. Необходимите материали се предоставят по e-mail или на хартиен носител. При необходимост от посещаване на мястото на събитието пътните разноски се заплащат от възложителя.

*** Посочените цени са базови


 

 

Съвременни методи за изследване и анализ на ПТП.

 

Възпроизвеждане на ПТП.

 

Компютърна симулация на ПТП.