Автотехническа експертиза

инж. Ивайло Иванов

Експерт автомобилни катастрофи и технически експертизи. Вещо лице към ОС - гр. Стара Загора

ПТП ПРИ УДАР НА МПС/ППС

 • Изготвяне на мащабна скица - Изисква се протокол за оглед на ПТП и фотоалбума по делото;
 • Определяне на мястото на удара, спрямо елементите на платното за движение съгласно: 1. Намерените следи и находки. 2. Деформациите по МПС/ППС/. 3. Крайното им положение. 4. Движението им след удара. 5. Динамиката на процеса на удара и др;
 • Пресмятане на скоростите на движение на МПС/ППС/ към момента на удара и към момента на реакция на водачите. Скоростта на движение се пресмята съгласно методики, базиращи се и утвърдени от интернационалната асоциация на автоекспертите (IAARS, ARTECH и др);
 • Пресмятане на опасната зона за спиране на МПС/ППС/ съгласно така изчислените скорости на движение и/или посочени такива от разследващия орган;
 • Пресмятане на техническата възможност за всеки от водачите да предотвратят настъпването на ПТП при така изчислените скорости на движение и при посочени от разследващия орган;
 • Определяне на технически правилните действия за всеки от водачите за да предотвратят настъпването на ПТП;
 • Цялостно разписване механизма на ПТП;
 • Технически причини за настъпване на ПТП;

ПТП ПРИ УДАР НА ПЕШЕХОДЕЦ, ВЕЛОСИПЕДИСТ, МОТОЦИКЛЕТИСТ

 • Изготвяне на мащабна скица - Изисква се протокол за оглед на ПТП и фотоалбума по делото;
 • Определяне на мястото на удара, спрямо елементите на платното за движение и разположението на тялото на пострадалия към момента на първоначалния контакт съгласно: 1. Намерените следи и находки.  2. Крайното положение на пострадалия. 3. Движението на МПС след удара. 4. Намерените деформации. 5. Травматичните увреждания на пострадалия. 6. Показанията на свидетелите по делото. 7. Динамиката на процеса на удара и др - Изисква се копие на съдебно медицинската експертиза, или други подробни данни за травматичните увреждания;
 • Пресмятане скоростта на движение на МПС съгласно: 1. Метод на Limpert. 2. Метод на Wood. 3. Метод на Searle. 4. Метод на на Eubanks. 5. Метод на Appel. 6. Място на достигане на главата на пострадалия по височина на челното стъкло на автомобила. 7. Закон за движение на масовия център на тялото на пострадалия след удара с отчитане на полета и последващото плъзгане и търкаляне на тялото. 8. Компютърно механоматематично моделиране;
 • Пресмятане опасната зона за спиране на МПС/ППС/ съгласно така изчислените скорости на движение и/или посочени такива от разследващия орган;
 • Определяне на техническата възможност за водача да предотвратят настъпването на ПТП при така изчислената скорост на движение и при посочена от разследващия орган;
 • Определяне на технически правилните действия за водача и/или пешеходеца/велосипедиста, мотоциклетиста/  да предотвратят настъпването на ПТП;
 • Цялостно разписване механизма на ПТП;
 • Технически причини за настъпване на ПТП;

СЪДЕБНО ОЦЕНЪЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 • Определяне на нанесените имуществени вреди по МПС/ППС  - Необходимо е да се приложи голям или малък талон, протокол за оглед и/или опис на щети и снимков материал;
 • Определяне на справедливата пазарна стойност на МПС/ППС към момента на деянието;
 • Определяне на остатъчната стойност;

СЪДЕБНО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 • Определяне на техническата възможност за пострадалия/засегнатите лица да предотвратят настъпването на произшествието;
 • Пълен динамичен и кинематичен анализ;
 • Цялостно разписване механизма на настъпване на произшествието;
 • Определяне на техническите причини за настъпване на произшествието;
 • Необходими документи - Протокол за оглед, разпит на свидетели/ако има такива/, снимков материал;


 

Съвременни методи за изследване и анализ на ПТП.

 

Възпроизвеждане на ПТП.

 

Компютърна симулация на ПТП.